top of page

Commerciële condities

Laatst herzien: [01/04/2022]  

 

deze voorwaarden

 

  (1) Deze chezkarinespecialiteitswebsite, inclusief alle mobiele applicaties die ermee verbonden zijn en alle aanbiedingen of verkoop van Nougat-producten, Croustillons-bereiding, churros-bereiding, lolly's, Amerikaanse drop via de Site, zijn eigendom van en worden beheerd door chezkarinespeciality - Festive KM SAS.

Deze commerciële voorwaarden zijn, voor de aankoop van producten, stuur een e-mail, dan wordt een transactie uitgevoerd als de inhoud en gevalideerd wordt, daarna wordt deze door een transportdienst verzonden naar de door de klant gekozen plaatsen

(2) Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, erkent u deze Voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen en gaat u ermee akkoord eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de site of een van de services gebruiken. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Site of Diensten bezoekt of gebruikt, of Producten koopt. In deze Voorwaarden leest u wie wij zijn, hoe wij onze Producten aan u verkopen, hoe u de koopovereenkomst kunt ontbinden en wat u kunt doen als er iets misgaat.

 

(3) U verklaart dat u meerderjarig bent en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de bevoegdheid beschikt om een bindende overeenkomst aan te gaan op basis van deze Voorwaarden, de Diensten te gebruiken en Producten te kopen. Als u meerderjarig bent, mag u de Services alleen gebruiken of Producten kopen met toestemming van uw ouders of wettelijke voogd.

Deze site wordt gehost door Wix.com

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Franse taal.  In het geval van een discrepantie tussen de Franse versie van dit document en een van zijn vertalingen, prevaleert de Franse versie.

 

Om onze Site te gebruiken en/of te profiteren van onze Diensten, moet u ten minste [nummer toevoegen] jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt in uw land, en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de bevoegdheid hebben om deze te ondertekenen Voorwaarden als bindende overeenkomst. U bent niet gemachtigd om deze Site te gebruiken en/of om te profiteren van onze Diensten als dit in uw land verboden is, of door een wet of regelgeving die op u van toepassing is.

 

Bovendien moet u, voordat u een bestelling plaatst en bevestigt, deze voorwaarden lezen en ermee akkoord gaan.

 

U kunt deze voorwaarden downloaden en afdrukken.

 

Productomschrijving

 

  1. U dient de beschrijving van de Diensten en/of Producten aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst. De beschrijving van de Diensten en/of Producten geeft de essentiële kenmerken van de Diensten en/of Producten weer, in overeenstemming met artikel L. 111-1 van de Consumentenwet. Deze beschrijvingen zijn bedoeld om u zo volledig mogelijk te informeren over deze kenmerken, zonder uitputtend te zijn. De foto's, tekeningen en beschrijvingen van de Producten en/of Diensten worden louter ter informatie verstrekt en binden ons niet.  

 

  1. Wij nodigen u uit om de informatie en gebruiksaanwijzingen te raadplegen die op de verpakking, etiketten en begeleidende documenten staan. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies voor het gebruik van de Producten en/of Diensten die op onze website worden aangeboden.

 

Aankoop van producten  

 

  1. Elke aankoop van Producten is onderworpen aan de Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van dergelijke aankoop.  

 

(2) Bij de aankoop van een Product: (i) is het uw verantwoordelijkheid om de volledige lijst met artikelen te lezen voordat u zich ertoe verbindt ze te kopen; en (ii) het plaatsen van een bestelling op de site (door het voltooien van de betalingsprocedure door op de "Kopen"-knop of een vergelijkbare knop te drukken) kan leiden tot een juridisch bindend contract voor de aankoop van het betreffende Product, tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden.

 

(3) U kunt een keuze maken uit onze selectie van Producten en de producten die u van plan bent te kopen in een winkelwagen plaatsen door op de overeenkomstige knop te klikken. De prijzen die wij rekenen staan vermeld op de Site. We behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen of prijsfouten te corrigeren die zich op elk moment per ongeluk kunnen voordoen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de prijs van Producten die u al eerder heeft gekocht. Tijdens de betaling krijgt u een overzicht van alle Producten die u in uw winkelmandje hebt geplaatst. Dit overzicht bevat de essentiële kenmerken van elk product, evenals de totale prijs van alle producten, de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en verzendkosten, indien van toepassing. De betaalpagina geeft u ook de mogelijkheid om Producten te controleren en, indien nodig, te wijzigen of terug te trekken, of om de hoeveelheden aan te passen. Indien nodig kunt u invoerfouten ook identificeren en corrigeren met behulp van de bewerkingsfunctie voordat u uw bestelling definitief bindend maakt. Elke aangegeven levertijd geldt vanaf de ontvangst van uw betaling van de aankoopprijs. Door op de knop "Kopen" te drukken, plaatst u een vaste bestelling om de geadverteerde Producten te kopen tegen de prijs en met de aangegeven verzendkosten. Om het bestelproces te voltooien door op de knop "Kopen" te klikken, moet u eerst deze voorwaarden als juridisch bindend voor uw bestelling accepteren door het bijbehorende vakje aan te vinken.  

 

(4) Wij sturen u dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling, waarin uw bestelling nogmaals wordt samengevat en die u met de betreffende functie kunt afdrukken of opslaan. Houd er rekening mee dat dit een automatisch bericht is dat alleen documenteert dat we uw bestelling hebben ontvangen. Het betekent niet dat we uw bestelling accepteren.  

 

(5) Het juridisch bindende contract voor de aankoop van de Producten komt pas tot stand wanneer we u een acceptatiebericht per e-mail sturen of de Producten aan u leveren. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren. Dit is niet van toepassing in gevallen waarin we een betalingsmethode voor uw bestelling aanbieden en u deze hebt gekozen, als een betalingsproces onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling wordt gestart (bijvoorbeeld een elektronische overboeking of directe bankoverschrijving via PayPal of andere vergelijkbare betaalmethode). In dit geval komt de juridisch bindende overeenkomst tot stand wanneer u het bestelproces, zoals hierboven beschreven, voltooit door op de knop "Kopen" te drukken.

 

(6) U kunt uw favoriete betaalmethode opslaan voor later gebruik. In dit geval bewaren we uw betalingsgegevens in overeenstemming met de normen die van toepassing zijn in onze branche (bijv. PCI DSS). U kunt uw opgeslagen kaart herkennen aan de laatste vier cijfers.

 

 

Productlevering

 

Wij kunnen onze producten leveren aan Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Nederland en Duitsland.

De prijzen en levertijden variëren afhankelijk van het type bestelde Producten, het afleveradres en de gekozen leveringsmethode:

Creditcard of paypal

De van toepassing zijnde prijzen en levertijden worden aan u gecommuniceerd voordat u uw bestelling bevestigt.

 

Coupons, cadeaubonnen en andere aanbiedingen

 

We kunnen van tijd tot tijd coupons, cadeaubonnen of kortingen en andere aanbiedingen aanbieden  met betrekking tot onze Producten. Deze Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de daarin vermelde periode. Aanbiedingen mogen niet worden overgedragen, gewijzigd, verkocht, verhandeld, gereproduceerd of gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

 

 

Terugbetalings- en retourbeleid

 

U hebt het recht om zonder opgaaf van reden te herroepen gedurende 2 dagen vanaf ontvangst van het Product of vanaf de datum waarop u het contract voor de levering van diensten hebt ondertekend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de termijn per aangetekende post op de hoogte stellen van uw beslissing op het volgende adres: 112 avevenue de paris 94300 Vincenne of per e-mail naar chezkarineconfisseurs@gmail.com, met behulp van het volgende formulier dat is bijgevoegd bij deze Voorwaarden als Bijlage 1. Als u per e-mail contact met ons opneemt, bevestigen wij de ontvangst van uw herroeping.

U dient de Producten zo spoedig mogelijk te retourneren, in ieder geval binnen 2 dagen na kennisgeving van uw herroeping. Na ontvangst van het product zullen we binnen 2 dagen het volledige bedrag terugbetalen, met uitzondering van de retourkosten, die uw verantwoordelijkheid blijven.

Houd er daarnaast rekening mee dat de volgende Producten niet kunnen worden geretourneerd: churros-bereiding, crisp-bereiding.

 

Productgarantie:  

 

 

  1. Indien het Product een verborgen gebrek vertoont, heeft u het recht om te handelen op basis van de garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek gedurende twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. een verborgen gebrek houdt in dat het Product ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat het het gebruik ervan zodanig belemmert dat u het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben gegeven als u op de hoogte was van het defect . Het houdt ook in dat u niet wist dat het defect bestond toen u het Product kocht.

 

  1. Indien het Product een verborgen gebrek vertoont, heeft u het recht om te handelen op basis van de garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek gedurende twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. een verborgen gebrek houdt in dat het Product ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat het het gebruik ervan zodanig belemmert dat u het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben gegeven als u op de hoogte was van het defect . Het houdt ook in dat u niet wist dat het defect bestond toen u het Product kocht.  

 

  1. Als consument profiteert u van de wettelijke conformiteitsgarantie onder de voorwaarden van artikel L. 217-4 en volgende van het consumentenwetboek. De wettelijke garantie beschermt de consument wanneer hij een product koopt dat niet beantwoordt aan de beschrijving ervan, of dat niet geschikt is voor het normaal beoogde gebruik, wegens gebrek aan overeenstemming op het moment van levering. U heeft vanaf de levering van een Product twee jaar de tijd om te handelen op basis van de wettelijke conformiteitsgarantie. U kunt reparatie of vervanging van het Product aanvragen, behalve in het kader van de bepalingen van artikel L. 217-9 paragraaf 2 van de Consumentenwet. Als reparatie of vervanging van het product niet mogelijk is, kunt u het product onmiddellijk aan ons retourneren voor een volledige terugbetaling.  Gedurende de 24 maanden na levering hoeft u geen bewijs te leveren van het bestaan van het beweerde gebrek.  

 

  1. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we uitdrukkelijk alle andere garanties of voorwaarden af, hetzij mondeling of schriftelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, resultaten, uitvoering, afwezigheid van fouten of onderbreking van de uitvoering, titel, niet-inbreuk, kwaliteit, kwaliteit van informatie, plezier, vrede, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel (zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van dat gebruik), evenals alle verklaringen, uitdrukkelijke of impliciete garanties of andere voorwaarden die voortvloeien uit het verloop van de uitvoering, de bedrijfsvoering of handelsgebruik.

bottom of page